CV

På dansk:

Bente Rosenbec, professor emerita

F. 1948

Webside: benterosenbeck.dk

Københavns Universitet:
http://koensforskning.ku.dk/ansatte/br-supplerende-info/

Uddannelse

Dr.phil. ved Københavns Universitet 1993

Lic.phil. ved Aalborg Universitetscenter 1984

Cand.mag. i historie og filosofi fra Odense Universitet 1977

Stillinger

Professor ved Københavns Universitet 2009-2017

Lektor ved Københavns Universitet 2003-2009

Professor ved Lunds Universitet, 2001-2003

Lektor ved Københavns Universitet, 1988-2001

Seniorstipendiat ved Købehavns Universitet 1985-1987

Kandidatstipendiat ved Aalborg Universitetscenter, 1980-1983

Undervisningsassistent på Odense Universitet, 1975-1980

Administrative hverv

Viceinstitutleder, Nordiske studier og sprogvidenskab 2007-2014

Studieleder og centerleder, Center for kvinde- og kønsforskning, 2003-2007

Prefekt. Centrum for genusvetenskap 2001-2003

Studieleder, Center for kvinde- og kønsforskning, 1989-97

 • Medlem af styrelsen for Nordisk Institut for kvinne og kønsforskning 1998-2001. Næsteleder l999-2001
 • Medlem af Statens Humanistiske Forskningsråd, 1998-2002. Formand 2000-2001
 • SHF’s repræsentant i Udvalget for Store tværgående Forskergrupper 2001
 • Medlem af en række bestyrelser, følgegrupper og forskningsudvalg i ABM institutionerne 1998-2004.
 • IARU: Understanding Women in Universities around the Globe 2006-2012
 • Medlem af en række paneler og evalueringsudvalg i Norges Forskningsråd. Rigsbankens Jubilæums fond og Högskolevärket i Sverige.
 • Medlem af evalueringsgruppe på Oslo Universitet (evaluering af Senter for kvinneforskning 1996 og 2007)
 • Medlem af flere tidsskriftredaktioner og paneler
 • Medlem af Kvinfo’s bestyrelse 2006-2012
 • Medlem af Kungl. Humanstiska Vetenskapssamhället i Lund 2001-
 • Medlem af Kvinderegensens eforat  2011-2020. Efor fra 2014-2018
 • Medlem af Task force vedr. aktiviteter for flere kvinder i forskning og ledelse Københavns Universitet 2008 og 2013.
 • Refereancegruppe til KU’s handlingsplan:”Karriere, Køn og Kvalitet 2015-2017
 • Medlem af referencegruppen for Balanse. Kjønsbalanse i forskning og forskningsledelse ved forsknings- og utdanningsinstitusjoner i Bergen 2015-2018
 • Medlem af bestyrelsen forforlaget Museeum Tusculanum 2007-2018
 • Medlem af Styrelsen for Danmarksstudier 2001-2009
 • Medlem af Styrelsen i Centrum for Öresundsstudier 2019-

Projekter

 • Kærlighed og seksualitet i det moderne samfund. Omsorg eller kontrol. Ugifte mødre i det 20. århundrede og professionalisering af det sociale arbejde.

Ligestilling i akademia

Ret og litteratur. I samarbejde med Annette Kronborg

 • Intimt medborgerskab, historisk og aktuelt. Tværinstitutionelt og tværfagligt projekt.
 • Skilsmisse i Norden 2013-2018.
 • Kvinderegensens historie 2020-

Afsluttede projekter

 • Det nordiske ægteskab i europæisk perspektiv. Modernisering og kønskonstruktion. 1996-2010.
 • The Nordic Welfare State – Historical Foundations and Future Challenges 2007-2013 NCOE Nordwel: The Nordic Welfare State- historical foundations and future challenges
 • Kønspolitik og velfærdsstat.
 • Humanistisk Netværk i Velfærdsforskning. FKK netværk 2011-2013

Priser:

Kvinder fra Urtid til Nutid fik 1993 Brageprisen, De norske boghandleres pris for bedste fagbog. 1993

Pris for bedste historiske anmeldelse uddelt af Norsk Historikerforening. 1999

Kvindernes bygnings hæderspris 2009

Einar Hanssons hæderspris for humanistisk forskning 2014

Kraka prisen 2015

Direktør N. Bangs og Hustru Camilla Bang, født Troensegaards legat, 2023

Publikationer (udvalgte)

 • Har videnskaben køn? Kvinder i forskning. Museuum Tusculanum 2014
  • Det politiske ægteskab.  Redigeret sammen med Hanne Sanders. Stockholm: Makadam 2010.
  • Inte ett ord om kärlek. Äktenskap och politik i Norden ca 1850-1930. Stockholm: Makadam 2006.(sammen med Kari Melby, Anu Pylkkänen og Christina Carlsson Wetterberg).
  • The Nordic Model of Marriage and the Welfare State. Nord 2000:27 (redigeret sammen med Kari Melby, Anu Pylkkänen og Christina Carlsson Wetterberg)
  • Ægteskab i Norden fra Saxo til i dag.  Nord 1999:14. (redigeret sammen med Kari Melby og Anu Pylkkä­nen).
  • Is there a Nordic Feminism? Nordic Feminist Thought on Culture and Society. (redigeret sammen med Drude von der Fehr og Anna Jonasdot­tir). London: Routledge 1998.
  • Forplantning, køn og tekno­lo­gi. (redigeret sammen med Robin Schott). København: Museum Tusculanum 1995.
  • Clio’s døtre i hundrede år. I anled­ning af historikeren Anna Hudes disputats 1893, (redigeret sammen med Marianne Aleniu­s og Nanna Damsholt). København: Museum Tusculanum 1994.
  • Kroppens politik. Om køn, kultur og videnskab. København: Museum Tuscu­lanum, 1992. 170s. (2. udgave  1996) (godkendt som disputats sammen med Kvindekønog flere mindre afhandlinger).
  • Den moderne tid. Bind 5 i Det europæiske hus. København: Gyldendal 1992. (sammen med Karin Lützen)
  • Kvinder. Fra urtid til nutid. Bd. 1 og 2. Redigeret af Ida Blom. Politiken, 1992 og Cappelens Forlag ,1992. (har skrevet Kvinder i den vest­lige verden 1750 til 1960 samt Latina­merika, ca. 130 sider i bd. 2). Genudgivet i 2005 og 2006 på et norsk og svensk forlag
  • Kvindekøn. Den moderne kvindeligheds historie 1880-1960. Køben­havn: Gyldendal, 1987. (2. udgave paperback 1990. Desuden udkommet i Samlerens Bogklub 1991)
 • Desuden mere end 150 artikler i bøger og tidsskrifter
 • Bibliografi udarbejdet til På kant med historien. Studier i køn, videnskab og lidenskab tilegnet Bente Rosenbeck på hendes 60-årsdag. http://koensforskning.ku.dk/ansatte/br-supplerende-info/

Præsentationer

Omtale i:

 • På kant med historien. Studier i køn, videnskab og lidenskab tilegnet Bente Rosenbeck på hendes 60-årsdag (se ovenfor). Redaktion: Karin Lützen og Annette K. Nielsen under medvirken af Niels Finn Christiansen, Dag Heede, Yvonne Mørck & Robin May Schott.  Museum Tusculanums Forlag – På kant med historien (mtp.dk)

Annette K. Nielsen: En lidenskab for historie. Pioneer with a passion for history

 •  Blå Bog

Krakaprisen 2015

Takketale At vende tilbage til sit udgangspunkt Bente Rosenbeck (koensforskning.dk)

Fratrædelseforelæsning. En kønsforsker takker af. At se frem ved at se tilbage Bente Rosenbecks fratrædelsesforelæsning 10. maj 2017. Bente Rosenbecks fratrædelsesforelæsning

Peter Edelberg:  At se frem ved at se tilbage. Professor Bente Rosenbeck takker af.

https://moreinfo.addi.dk/2.11/more_info_get.php?lokalid=37471879&attachment_type=f56_a&bibliotek=870971&source_id=870970&key=0a83564bd1c0a17d7dbe

Anna Sofie Bach: Interview: Kønsforskeren i opposition mod passende genstandsfelter

Interview: Kønsforskeren i opposition mod passende genstandsfelter | by Anna Sofie Bach | Friktion (friktionmagasin.dk)Bibliografi udarbejdet til På kant med historien. Studier i køn, videnskab og lidenskab tilegnet Bente Rosenbeck på hendes 60-årsdag. http://koensforskning.ku.dk/ansatte/br-supplerende-info/

In English:

CV Bente Rosenbeck

Homepage: benterosenbeck.dk

University of Copenhagen:
http://koensforskning.ku.dk/ansatte/br-supplerende-info/

Presentation 
I have worked with theoretical and methodological problems in women’s and gender studies. My focus is on the history of women in the last 200 years both national, Nordic and European and I have worked with the history of science, the history of medicine and sexuality.

Ongoing research
Scientific Motherhood. Unmarried Mothers and Professionalization of Social Work in the Welfare State

Gender in the history of Science

Teaching
I have taught women’s studies and gender studies since 1975 on all levels, disciplinary as well as interdisciplinary.

Education
Dr. phil. (D.phil). University of Copenhagen, 1993.
Ph.D. University of Aalborg, 1984.
M.A. (History and Philosophy), University of Odense, 1977.

Positions held
Professor. University of Copenhagen, 2009-2017

Associate Professor, University of Copenhagen, 2004-2009

Professor, University of Lund 2001-2003                                               

Associate Professor, University of Copenhagen, 1988-2001.
Research fellow, University of Copenhagen, 1985-1988.
Teaching assistant, University of Copenhagen, 1984.
Graduate research fellow, University of Aalborg, 1980-1983.
Teaching assistant, University of Odense, 1974-1980.

Visits abroad
Visiting Professor, University of Oslo, Norway, autumn1994. 
By-fellow, Churchill College, Cambridge, spring 1998; visit to London 2007. 

Editorial Board Membership:
Gender and History, 1992-2007 .
Thyramis, 1994-1999 .
Kvinder, køn og forskning, 1991-2017 .
Scandia (1997-2005)

Tidskrift for kjønsforskning 2005-2017

Nora 2005-2017

List of selected publications
Books

Har videnskaben køn? Kvinder i forskning. Museuum Tusculanum 2014 (Has Science Gender?)

Ikke et ord om kærlighed. Ægteskab og politik i Norden 1850 til 1930. Makadam 2006 (together with Kari Melby, Anu Pylkkänen og Christina Carlsson Wetterberg). (Marriage and politics in the Nordic Countries 1850-1930).

Kvinder i den vestlige verden. Oslo: Cappelen 2005. (together with Ida Blom og Sølvi Sogner) (Women in the western world).

The Nordic Model of Marriage and the Welfare State. Nord 2000:27.  (together with  Kari Melby, Anu Pylkkänen og Christina Carlsson Wetterberg).

Ægteskab i Norden fra Saxo til i dag.  Nord 1999:14.  (edited with Kari Melby og Anu Pylkkä­nen). (Marriage in the Nordic Countries from Saxo until today).

Drude von der Fehr, Anna Jonasdottir, Bente Roseneck:  Is there a Nordic Feminism?  London, UCL Press, 1998.

Kvinder. Fra urtid til nutid. Bd. 1 og 2.Edited by Ida Blom. Politiken, 1992 og Cappelens Forlag, 1992. (Women. Past and present).

Perioden 1750 til vore dage. I Nanna Damsholt Indefra. Europæiske kvinders historie belyst ved kildetekster. 1999. (The History of European Women. A source book). 

Robin Schott, Bente Rosenbeck: Forplantning, køn og reproduktion. (Theorizing Gender and Reproduction). 1995.

Kroppens politik. Om køn, kultur og videnskab. Museum Tusculanum, 1996. Org. 1992. (Body politics. About Gender, Culture and Science).

Marianne Alenius, Nanna Damsholt, Bente Rosenbeck: Clio’s døtre i hundrede år. I anledning af historikeren Anna Hudes disputats 1893. 1994. (Clio’s daughters in hundred years. About Danish female historians). 

Den moderne tid. Bind 5 i Det europæiske hus. Gyldendal, 1992. (Co-author: Karin Lützen). (Modern times. European History).

Kvindekøn. Den moderne kvindeligheds historie 1880-1960. Gyldendal, 1989. (Org. 1987) (Paperback 1990.) (The Female Gender. The History of Modern Femininity 1880-1960).

Kvinders livsforløb og livscyklus i perioden 1880-1960. AUC, 1983. (The Life Cycles of Women in the Period 1880-1960 (PH.D. stencil).

Hans Bonde, Bente Rosenbeck: Mandekultur. 1991. (Male Culture).

Anna-Birte Ravn, Bente Rosenbeck, Birte Siim (eds): Capitalism and Patriarchy. Aalborg 1983.

Mette Bryld, Nina Lykke, Bente Rosenbeck (eds) Overgangskvinden. Kvindeligheden som historisk kategori – kvindeligheden 1880-1920. Odense 1982. (Woman as transition. Femininity as a historical category).

Articles
Published more than 150 articles and chapters in books. Most of them in Danish, several in other Scandinavian languages, some in English, German.

Foreign languages

The Bounderies of femininity. Scandinavien Journal of History, vol.12, 1987.

Weiblicher Sexualitet zwischen Medicin und Frauenbewegung. Zeitschrift für Sexualforschung. Heft 2, 1989. Co-auther Karin Lützen.

Trends and Prospects in Women’s and Gender Studies. The Nordic Countries. I Trends and Prospects in Women’s studies and Gender Research. Assessment Report by International Experts 1998. Forschungspolitische Früherkennung. 

Nordic Women’s studies and Gender Research. I Is there a Nordic Feminism? Nordic Feminist Thought on Culture and Society.London: Routledge 1998.

Care and control: Unmarried Mothers in Denmark between 1900 and 1950. Sex, State and Society. Comparative Perspectives on the History of Sexuality (edt.) Lars-Göran Tedebrand. Almquist & Wiksell International, 2000.

Modernization of Marriage in Scandinavia. Women’s Politics and Women in Politics. (eds) Sølvi Sogner and Gro Hagemann. Bergen, 2000.

The Nordic Model of Marriage. Social Sciences. The Nordic Countries and Europe. II. Nord.2001.23 (together with Kari Melby , Anu Pylkkänen and Christina Carlsson Wetterberg. Women’s Studies and Gender Research: Experiences in the Nordic Countries. Gender studies in Europa. Studi di genere in Europa. Edt. By Luisa Passerini, Dawn Lyon, Liana Borghi. European University Institute. Robert Schuman Centre for Advanced Studies. Fiesola 2002.The Nordic Model of Marriage. Co-authers Kari Melby, Anu Pylkkänen, Christina Carlsson Wetterberg. Women’s History Review no 4 2006.