Kvinder i akademia

Jeg har interesseret mig for dette emne, så længe jeg har arbejdet på universitetet.

 Min første udgivelse var:

Marianna Alenius, Nanna Damsholt, Bente Rosenbeck (red.): Clios døtre gennem hundrede år. I anledning af historikeren Anna Hudes disputats i 1893. Museum Tusculanums Forlag 1994.

I 2014 udkom bogen Har videnskaben køn? Kvinder i forskning. Museum Tusculanums Forlag, 2014.

I 2016 var det 100 år siden, at den første kvinde blev ansat som lektor på Københavns Universitet.  Valfrid Palmgren Munch-Petersen blev ansat på mit institut Nordisk Filologi for at undervise i svensk.

På Københavns Universitet blev der afholdt et symposium i den anledning:

Jeg skrev bl.a. om hende i ”Om at etablere og bryde kønnets grænser i akademia.” Tidsskrift för studier av Öresundsregionens historia, kultur och samhällsliv, 2016.
Om at etablere og bryde kønnets grænser i akademia (lu.se)

Valfrid Palmgren Munch-Petersen ansat på dispensation.

Den første kvinde som blev ansat efter loven om lige adgang til erhverv i det offentlige  fra 1922 var Julie Winter Hansen.
100 års jubilæum for astronomisk sejr for ligestillingen – Uniavisen

I 2017 blev der afholdt endnu et symposium om kvindelige akademikere denne gang både om de første kvindelige forskere og kvindeforskere.
Symposium om de første kvindelige forskere og kvindeforskere på Københavns Universitet – Københavns Universitet (ku.dk)

Jeg fik min indledning trykt i Universitetsavisen 13. november 2017: 
De kvindelige akademikere mangler i KU’s historieskrivning – Uniavisen

Glemt er, at det ikke kun er mandlige studerende, som har erobret rektors talerstol i festsalen.

I 1970 erobrede studerende Karen Syberg iklædt et brudeslør talerstolen på Københavns Universitet. Det står bare ikke ret mange steder, heller ikke på universitetets hjemmeside.

Overset: Vidste du, at også en kvinde har kapret talerstolen i festsalen? – Uniavisen

Karen Sybergs harmdirrende tale: »Søstre! Velkommen til mændenes bedste ægteskabsmarked!« (uniavisen.dk)