Kvinderegensen

Indledning

Jeg har været tilknyttet Kvinderegensen i 00’erne som medlem af eforatet og som efor. Det var en periode, som var præget af en omfattende renovation af kollegiet. Jeg sluttede i coronåret, men begyndte så at se nærmere på Kvinderegensens historie.  Et jubilæumsår nærmede sig i 2022.

Jeg har udarbejdet en oversigt over de personer, som har bidraget til Kvinderegensens oprettelse og videreførelse.  Desuden har jeg forsøgt at give en oversigt over, hvad der er blevet skrevet om Kvinderegensen og har indsamlet enkelte erindringer.

Der er allerede udkommet to festskrifter om Kvinderegensen.

Det ene i anledning af 25-året:

Kvinderegensen 1932-1957. Dansk Videnskabs Forlag A/S. København 1957.

Her har Elisabeth Hude skrevet: Hvordan Kvinderegensen blev til.  Bogen indeholder desuden en oversigt med små biografier af samtlige beboere i de første 25 år. Eli Fischer-Jørgensen har skrevet lidt statistik om 422 kvinderegensianere og der er bidrag om livet på Kvinderegensen.

Det andet i anledning af 60-året:

Inge Lise Pedersen og Birgitte Regenberg: Kvinderegensen gennem 60 år.1932-1992. Kvinderegensen 1992.

Her har nogle af de tidligere beboere: Eli Fischer-Jørgensen og Inger Dübeck skrevet om pionererne: Eli Møller, Aslaug Møller, Valfred Palmgren Munch-Petersen og Elisabeth Hude. Desuden er der bidrag om livet på kvinderegensen.

Situationen var efter sigende lidt vanskelig i 1980’erene, hvorfor der ikke blev skrevet et 50-års jubilæumsskrift.

I 2022 fyldte Kvinderegensen så 90 år. Ikke nok til et stort jubilæum. Dog syntes jeg som historiker og tidligere medlem af eforatet og efor i en periode, at det var vigtigt at indsamle og skabe et overblik over relevant materiale, således at historien senere var lettere at gå til.  2032 er det 100 år siden, at Kvinderegensen blev oprettet, og i 2028 er det 50 år siden, at mænd blev optaget. Der er således lidt tid at løbe på.

Der findes allerede et historisk materiale på Kvinderegensens hjemmeside (qr.dk). Vi har bl.a. registreret, hvad der findes af materiale om kollegiet i Rigsarkivet, og hvad der befinder sig i arkivet på kollegiet. Her skal bl.a. nævnes: Køkkenbøgerne, kollektive dagbøger eller protokoller, som lå på alle 9 køkkener, og hvori der blev skrevet stort og småt.

Min plan var at få indsamlet et materiale, som kunne belyse tiden efter 1992 dvs. livet på kvinderegensen de sidste 30 år. Det er kun delvis lykkedes. Jeg har bl.a. efterlyst historier om, hvordan det var at bo på kollegiet under coronaepidemien. Jeg havde ønsket, at flere ville have skrevet, men er glad for dem, der har bidraget.

Erindringsglimt fra livet på kvinderegensen:

Indeholder 6 nyskrevne bidrag. Inge Lise Pedersen, som har boet på Kvinderegensen, som siddet i eforatet og været efor i 22 år, har skrevet om 1960’erne.

Martin Holger Juul og Jannie Pedersen har skrevet om 1990’erne. Så er der bidrag fra 2010’erne ved Henriette Kure Bagger og Jacob Fischer Møller og Rebecca Hoeck, arkitekt Beatrix Wuttke har skrevet om den omfattende renovering i 2010’erne. Inden læseren undrer sig over, hvor meget der blev røget, kan jeg fortælle, at beboerne selv tog initiativ til indføre rygeforbud for nogle år siden.

Trykte erindringer fra bøger:

Indeholder erindringer skrevet af Eli Møller, Ester Møller, Helga Pedersen, Ester Ammunsen og Bente Hansen.

Øvrige biografier:

Om Valfrid Palmgren Munch-Petersen og Eli Fischer-Jørgensen er der skrevet omfattende biografier om i bogform.

Lena Lundgren, Myrstener, Mats & Wallin, Kerstin E.: Böcker, bibliotek,bildning: Valfrid Palmgren Munch-Petersens liv och verk, Stockholmia, Stockholm 2015.

Gunver Skytte: Eli – 99 års opdagelsesrejse gennem livet. En biografi om sprogforskeren Eli Fischer-Jørgensen (1911-2010). Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab, 2016.  Bogen kan downloades her http://publ.royalacademy.dk/books/680/4894?lang=da

Liste over kvinder tilknyttet Kvinderegensen, som er biograferet i Dansk Kvindebiografisk Leksikon-Lex.dk.

Kvinderegensianersamfundet. Supplement til jubilæumsskriftet 1957. Maj 1962.


Kvinderegensens Blå Bog – pdf-fil
Kvinderegensens Blå Bog


Pionerer


Erindringsglimt på nettet. Kvinderegensen. Indsamlet 2021-2022

Inge Lise Pedersen: Hvordan var det og bo på Kvinderegensen i 1960’erne – og hvilke spor har det efterladt?

Jannie Pedersen: Lidt stemningsbilleder fra Kvinderegensen. Dengang …

Martin Holger Juul: Opkald til Kvinderegensen. Et par erindringer fra starten af 1990’erne.

Henriette Kure Bagger: En magisk tid

Beatrix Wuttke: Mine arkitektopgaver på Kvinderegensen

Jacob Fischer Møller og Rebecca Hoeck: QR i 10’erne.


Erindringsglimt. Trykte erindringer:

Eli Møller.

Kirurgen og Gynækologen Dr.med. Fru Eli Møller, fortæller om ”en Kvindes Vej gennem det medicinske Studium”. I: Lis Jacobsen (red.): Kvindelige akademikere 1875-1935. København: Gyldendal, 1925.

Ester Møller.

Ester Møller: Kvinderegensen. I: De ”magiske år” og tiden der fulgte. Frydenlund, 1984.

Helga Pedersen.

Hertha Kirketerp-Møller. Athenes unge datter. Studenterårene på Kvinderegensen. I: Hele verden til spillerum. En bog om Helga Pedersen Gyldendal 1984.

Ester Ammundsen.

Ester Ammundsen: Amanda fortæller: tidsbilleder fra det 20. århundrede. 1990.

Bente Hansen.

Bente Hansen: Kvinderegensen. I: En køn historie. Erindringer fra Kvindebevægelsen. Lindhardt og Ringhof, 2004.

Biografier

Valfrid Palmgren Munch-Petersen.

Lena Lundgren, Myrstener, Mats & Wallin, Kerstin E.: Böcker, bibliotek,bildning: Valfrid Palmgren Munch-Petersens liv och verk, Stockholmia, Stockholm 2015.

Eli Fischer-Jørgensen.

Gunver Skytte: Eli – 99 års opdagelsesrejse gennem livet. En biografi om sprogforskeren Eli Fischer-Jørgensen (1911-2010). Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab, 2016.  Bogen kan downloades her http://publ.royalacademy.dk/books/680/4894?lang=da

Biografier

I Dansk Kvindebiografisk Leksikon (online) kan man finde de biograferede kvinder (ca. 30), som har boet på eller været tilknyttet Kvinderegensen.