Aborthistorie

[Aborthistorie 1

Oversigt over forskningen

I år er det 50 året for indførelse af fri abort i Danmark i1973.

Der er derfor skrevet og talt en del om abort i den senere tid.  Men jeg har savnet forskningen i abortens historie. Ingen refererer til den, ingen synes at have læst den. Det er beklageligt og derfor skriver jeg her om, hvad der findes om dette emne. Jeg starter med en kort oversigt.]

Hvis du kommer fra forsiden, læs videre herfra:

Jeg har ikke selv forsket i abortens historie, men jeg har været vejleder på en ph.d.- afhandling om abort og bedømmer på to andre afhandlinger; en dansk ph.d. og en svensk doktorafhandling.  I forbindelse med mine studier i den tidlige Mødrehjælp (1939-1976) har jeg også set på institutionens politik og praksis på området.

Sammen med Inger Dübeck har jeg skrevet ”Abort-historie” i Den store danske

abort – historie | lex.dk – Den Store Danske

I 1998 (25 året) skrev jeg en artikel i Information med titel ”Dumme piger går til Mødrehjælpen” (15.juni 1998).

Dumme piger går til Mødrehjælpen | Information.

Her vil jeg dog først og fremmest omtale den nyere litteratur/forskning, der er kommer på området.

Den seneste bog er skrevet af Kari Tove Elvebakken: Abortspørgsmålets politiske historie 1900-2020. Universitetsforlaget 2021.

Bogen er omtalt her: Kaster nytt lys over abortens historie | Kilden (kjonnsforskning.no). Bogen findes i en trykt udgave, men er også tilgængelig elektronisk på Idunn. 

Elvebakken tager som politolog udgangspunkt i norsk abortpolitik og abortlovgivning, men har et nordisk perspektiv, hvilket fortæller, at der er mange lighedspunkter mellem Norge, Sverige og Danmark.

Kari Tove Elvebakken hovedpointer er, at det var arbejderbevægelsens kvinder som rejste abortspørgsmålet i begyndelsen af 1900-tallet. Abortspørgsmålet var på dagsordenen gennem hele dette århundrede. I 1970’erne kom en ny aktør til i form af den nye kvindebevægelse.  Det samme ser vi i Danmark.

Det politiske aspekt bliver også taget op i en dansk ph.d.-afhandling i historie, nemlig: Sniff Andersen Nexø: Det rette valg. Dansk abortpolitik i 1930’erne og 1970’erne. Ph.d.-afhandling. Københavns Universitet 2005.

I Sverige har Lena Lennerhed, som er idehistoriker, i mange år arbejdet med abortens historie. Det er blevet til to bøger.

Lena Lennerhed: Historier om ett brott. Illegale aborter i Sverige på 1900-talet. Atlas: Stockholm 2008.

Lena Lennerhed: Kvinnotrubbel. Abort i Sverige 1938-1974. Gidlunds Förlag 2017.

Disse bøger handler mere direkte om aborterne, dvs. om hvordan det foregik, og mindre om det politiske og lovgivningen. Der er mere tale om en idehistorisk analyse.

En dansk parallel er historikeren Lau Sander Esbensens ph.d.-afhandling: ”Thi livet er stærkere end loven…” Danmarks moderne aborthistorie 2006. Den er udkommet i en revideret udgave som bog i 2014 på Syddansk Universitetsforlag.

I denne bog indgår resultaterne fra to artikler, som blev publiceret i Bibliotek for læger:

Lau Sander Esbensen: De illegale aborter – et kompetent alternativ eller russisk roulette? Bibliotek for læger, nr. 192, 2000.

Lau Sander Esbensen: Den kroniske belastningsneurose. En sygdomshistorie. Bibliotek for læger, nr.193, 2001.

Samme tidskrift har udgivet et interview med Lau Sander Esbensen: Abort, liv og lov: Samtale med Lau Sander Esbensen. Bibliotek for læger, nr. 207, 2015.

I samme nummer har Sander Esbensen skrevet artiklen: Lægerne og abortspørgsmålet i 1930’erne. Bibliotek for læger, nr. 207, 2015.

Den sidste bog, som jeg vil nævne, er den svenske historiker Elisabeth Elgán: Genus og politik. En jämförelse mellan svensk og fransk abort – och preventionsmedelspolitik  från sekelskiftet till andre världskriget. Uppsala: Univ, 1994.

Det var som bedømmer på denne doktorafhandling, at jeg stiftede bekendtskab med aborthistorien. Især i Sverige men også i Norge er der blevet skrevet en hel del mere om abortens historie end i Danmark.

Om den tidlige kamp for abort (og seksualoplysning) kan henvises til:

Preben Hertoft: Det er måske en galskab. Om sexualreformbevægelsen i Danmark. Gyldendal: København 1983.

Lea Korsgaard: Orgasmeland. Da den seksuelle revolution kom til Danmark. Gyldendal: København 2014.

Vi savner en samlet redegørelse for arbejderkvindernes kamp for abort, men spredt findes der en hel del materiale.

Marie Nielsen (1875-1951), dansk kommunelærerinde og aktiv i DKP, var central i denne kamp. Derfor kan man finde en del materiale i litteraten Morten Things udgivelser om Marie Nielsen.

Morten Thing: Marie Nielsen og revolutionen. En biografi. Selskabet for Arbejderhistorie. København 2019.

En del samtidige artikler er publiceret i Marie Nielsen: Revolution. Artikler om parti, klassekamp og kvindekamp. Udvalgt og kommenteret af Morten Thing. Tiderne skifter: København 1975.

Historikeren Hanne Caspersen kommer lidt ind på emnet i Moderskabspolitik i Danmark i 30’erne. Det modsætningsfyldet moderskab. Den danske historiske forening. København 1985.

Caspersen har skrevet speciale om emnet: Oppositionen inden for Kvindeligt Arbejderforbund 1925-38. En undersøgelse af Arbejderkvindernes Oplysningsforening og den revolutionære fagopposition i Kvindeligt Arbejderforbund. Speciale Københavns Universitet 1976.

Relevant er også artiklen: Arbejderkvindernes Oplysningsforening 1925-34. Årbog for Arbejderbevægelsens Historie 1978.

Et andre bøger skal også nævnes her:

Petersson, Lisbeth B. Knudsen, Karin Helweg-Larsen: Abort i 25 år. L&R Fakta 1998

Ellen Ryg Olsen: Kvinders valg. Systime: Herning 1993

Else Sander: Provocatus: Fra fosterdrab til fri abort. Rosinante: København 1983.

Jeg kan også henvise til Podcast ”Abortaaret. Retten til abort – en frihedskamp” lavet af historikerne Dorthe Chakravarty og Sarah von Essen.